Avtal med byggaktörer

    Markanvisningsavtalen mellan kommunen och de 12 byggaktörerna är snart i hamn. Den 20 april godkändes avtalen av kommunstyrelsens arbetsutskott.

    Innehåll

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: