Tidslinje från 2012

  Att byga stad tar tid! Redan 2013 bildades projekt "Västra centrum" och sedan dess har mycket hänt, trots att det ännu är en tid kvar till byggstart.

  Resan mot Varbergs nya stadsdel

  1. Saneringsarbetet i hamnen är nu avslutat.

   Byggbodar och en resterande hög med massor kommer att vara borta senast den siste juni.

  2. Wästbygg ny ägare

   Byggbolaget Wästbygg blir majoritetsägare i Hotell Västerport i Varberg AB och kommer också att vara totalentreprenör för själva bygget.

  3. Namnen i Västerport klara

   Kommunstyrelsen har beslutat om namn på gator, kvarter och offentliga platser i Västerport. I framtiden kommer du kunna cykla längs Mathilda Ranchs allé, strosa genom Adina Sands gränd och ta en picknick i Astrid på Skärets park.

  4. Detaljplan för etapp 1 klar

   Den 29 april godkände byggnadsnämnden detaljplanen för atapp 1. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om att anta planen, vilket beräknas ske den 15 juni 2021.

  5. Avtal med byggaktörer

   Markanvisningsavtalen mellan kommunen och de 12 byggaktörerna är snart i hamn. Den 20 april godkändes avtalen av kommunstyrelsens arbetsutskott.

  6. Marksanering påbörjad

   Marksaneringen av etapp 1 startade den 8 januari. Arbetet blir färdigt under våren 2021.

  7. Länsstyrelsen yttrar sig

   Den 7 december inkom länsstyrelsen med sitt yttrande över detaljplanen.

  8. Fortsätt fylla på tidslinjen

   Ingress

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Läs mer