Tillstånd från Mark- och miljödomstolen

    Den 28 november 2018 ger Mark- och miljödomstolen projektet tillstånd för anläggandet och drift av tunnel och dubbelspår.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: