Kommunen antar detaljplaner och järnvägsplan

    Den 23 maj 2017 antas detaljplanerna av kommunfullmäktige och järnvägsplanen blir också fastställd.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: