Detaljplaner vinner laga kraft

    11 januari 2018 vinner detaljplanen för Västkustbanan, norra och södra delen, laga kraft.

    17 januari 2018 vinner detaljplanen för bergtunneldelen laga kraft.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: