Beslutet från regeringen

    21 mars 2013 ger regeringen ett så kallat tillåtlighetsbeslut för Västkustbanans deletapp genom Varberg. Det betyder att regeringen ger klartecken för den sista delen av utbyggnaden genom Halland.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: