Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

  • 23 september 2021

   Förstärkning för stationshuset

   Stationshuset i Varberg är en K-märkt byggnad av historiskt värde. Trafikverket påbörjar inom kort intensivare arbeten intill byggnaden och kommer att sätta upp en stödkonstruktion för den.

  • 13 september 2021

   Ny webbplats på gång

   Den 13 september lanserar vi en ny webbplats för det växande Varberg. Du som prenumererar på våra nyhetsbrev behöver anmäla dig på nytt efter detta datum.