Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

    • 20 augusti 2021

      Digitalt möte och historiskt fynd

      Höstens arbeten är igång och arkeologerna tror sig ha hittat ett båtvrak! I nästa vecka kan du få en uppdatering kring vad som händer när Trafikverket och Implenia bjuder in till digitalt informationsmöte.