Alla nyhetsbrev Varbergstunneln

    • 05 mars 2021

      Nattarbete vid stationen och mycket arbeten på gång

      Nu ska plattformarna förkortas vid stationen för att göra plats för tillfälliga spår. En annan nyhet är att ovanjordssprängningar snart startar i schaktet framför stationen.