Träslövsvägen 171 - återställning av gata

  En byggarbetsplats utanför ett hus.

  Nu har vi påbörjat arbetet med återställning av Träslövsvägen.

  Efter att de nya husen byggts på Träslövsvägen 171 kommer kommunen att återställa gatan och cykelvägen som har nyttjats under byggtiden.

  Aktuellt i projektet

  Under augusti påbörjades arbetet som beräknas pågå några månader. Planteringar görs under hösten under förutsättning att vädret tillåter.

  Hur kommer det att bli?

  I framtiden planeras för en cykelväg längs en längre sträcka av Träslövsvägen. Därför byggs redan nu en cykelväg längs norra sidan av gatan som avskiljs från bilvägen med kantstöd.

  Den upphöjda passagen över Träslövsvägen kommer att förbättras.

  Cykelvägen in mot Furubergsskogen kommer att avskiljas från infarten till det privata bostadshuset med en ny planteringsyta.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Anna Lönnebro
  Projektledare

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt