Renovering av broar

  Under 2021 och de närmaste åren kommer vi att renovera ett antal av våra kommunala broar.

  Åtgärderna utförs för att förlänga broarnas livslängd och säkerställa fortsatt trafiksäkerhet och trygghet.Just nu pågår planering och framtagande av ritningar. Under sommaren kommer en entreprenör handlas upp som ska utföra åtgärderna under året.

  Varför renoverar vi?

  Åtgärderna utförs för att förlänga broarnas livslängd och säkerställa fortsatt trafiksäkerhet och trygghet.

  Varbergs kommun har i dagsläget ansvar för totalt 40 broar. Mindre drift- och skötselåtgärder genomförs löpande på alla broar. Vart sjätte år genomförs dock även en speciell inspektion av broarna där eventuella skador på bedöms och dokumenteras. Baserat på resultaten från dessa inspektioner genomförs sedan renoveringsåtgärder alternativt kompletterande undersökningar av broarna som kan krävas för större renoveringsåtgärder.

  Vilka broar och när?

  Följande broar kommer renoveras under 2021. Se karta för utmärkta platser Pdf, 416.4 kB. (Pdf, 416.4 kB).

  1. Två broar längs Lindbergsvägen i Trönninge

  Plats: Vid Göingegården
  Planeras genomföras framöver - ej 2021.
  Trafikpåverkan: Totalavstängning körbana (omledning via Klastorpsvägen
  och väg 153).

  2. Bro på Äckregårdsvägen

  Plats: Mellan Brages gränd och Galgbergsgatan
  Planeras genomföras: Hösten 2021
  Trafikpåverkan: Ett körfält öppet.

  3. Bro på Västkustvägen

  Plats: Vid Brunnsberg
  Planeras genomföras: Hösten 2021
  Trafikpåverkan: Ett körfält öppet i vardera riktning.

  4. Bro på Träslövsvägen över Västkustvägen

  Plats: Vid Peder Skrivares skola
  Planeras genomföras framöver - ej 2021.
  Trafikpåverkan: Totalavstängning körbana och gång- och cykelbana (omledning under bron via Västkustvägen).

  5. Bro på Södra Vägen

  Plats: Mellan Sörse och Apelvikshöjds kyrka
  Planeras genomföras: Hösten 2021
  Trafikpåverkan: Ett körfält öppet.

  Utöver dessa kommer även åtgärder att utföras på de två broar längs Västkustvägen som går över Magasinsgatan respektive Engelbrektsgatan. Dessa åtgärder genomförs i samband med utbyggnad av ny gång- och cykelväg längs Västkustvägen.

  Hur påverkas trafiken?

  Trafiken kommer att påverkas på olika sätt vid de olika broarna. Mer information kring detta kommer att läggas ut på denna hemsidan efter hand som renoveringen av respektive bro närmar sig.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jimmy Johansson
  Projektledare
  Fakta

  Renovering av flera kommuala broar.

  Läs mer