Kvinna cyklar på cykelbana

  Gång- cykelväg från/till Breared

  Den befintliga gång- och cykelvägen från Breared mot centrum har byggts om och breddats. Sträckan mellan Söderhöjd och Kattegattsrondellen byggs under hösten.

  Projektet sträcker sig mellan Marmorgatan och Lasararettsgatan. Den allra största delen av sträckan har färdigställts.

  Aktuellt i projektet

  Sträckan mellan Söderhöjd och Kattegattsrondellen kommer att påbörjas under september och färdigställas under hösten 2021. Detta eftersom bostadsbyggnationen på platsen nu har färdigställts.

  Varför bygger vi?

  Arbetet är en del i kommunens pågående projekt att skapa ett antal arbetspendlinsståk som ska underlätta för cykelpendling.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Vedad Hadzic
  Projektledare
  Fakta

  Gång- cykelväg

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt