En busshållplats i Bua

  Åtgärder för kollektivtrafik

  Under hösten 2021 bygger vi om och förbättrar ett antal busshållplatser.

  Under hösten 2021 bygger vi om busshållplatserna Rullstensbacken, Breareds centrum, Trädlyckan, Tjädervägen samt Vrångagatan.

  Varför bygger vi?

  Vi bygger för att höja standarden på och tillgänlighetsanpassa hållplatserna. Projketet är ett samarbete mellan Trafikverket, Hallandstrafiken och Varbergs kommun.

  Vad händer under byggtiden?

  Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet vid dessa hållplatser. Hållplatserna beräknas vara färdigställda innan årskiftet 2021/2022.

  Mer information finns på Hallandstrafikens hemsida.

  Trafikinformation Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Vedad Hadzic
  Projektledare
  Fakta

  Tillgänlighetsanpassade busshållplatser.