Gröna huvudstråk - Träslövsvägen

  Vi utvecklar ständigt Varbergs gröna promenadstråk. Under 2021 anlägger vi mer grönska på Träslövslägen.

  Projektet Gröna huvudstråk handlar om att utveckla Varbergs stråk genom grönska och skapa förutsättningar för goda promenadstråk i gröna miljöer. I år innebär det att Träslövsvägen ska få ett grönt stråk.

  Varför bygger vi?

  Projektet ska verka för att fler invånare väljer att cykla och gå istället för att ta bilen vid korta resor, förbättra invånarnas hälsa och öka den biologiska mångfalden. Stråken utvecklas med utgångspunkt i de grönblå stråk som finns beskrivna i kommunens grönstrategi.

  Grönstrategin Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.9 MB) (pdf, 3.9 MB).

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Skapa ett grönt promenadstråk.

  Läs mer