Utbyggnad av vatten och avlopp. Två personer nere i ett schakt och två personer på marknivå diskuterar.

  Västra kuststammen

  När staden växer söderut behöver också vatten- och avloppsnätet byggas ut för att nya bostadsområden och verksamhetsområden ska kunna växa fram.

  Den allmänna vatten- och avloppsledningen behöver byggas ut längs med kusten söder om Varbergs centralort. Kuststammen byggs ut från Jonstaka ner till Träslövsläge, Gamla Köpstad och även Himle.

  Utbyggnaden ger tillräcklig kapacitet i spill- och dagvattenledningar och möjliggör utbyggnad av nya bostadsområden och verksamheter söder om Varberg.

  Inom detta projekt kommer även dricksvatten till Tvååker och Himle att säkerställas i framtiden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  VIVAB
  Projektledning
  Fakta

  Västra kuststammen underlättar utbyggnad av Östra Träslövsläge, Gamla Köpstad, Himle och Tvååker.