Muddring Galtabäcks hamn

  Varbergs kommun planerar nu för underhållsmuddring av Galtabäcks hamn. Projketet startar våren 2021 med att ansöka om tillstånd om vattenverksamhet samt samråd med med myndigheter och allmänhet.

  Varför muddring?

  Galtabäcks hamn har återkommande behov av underhållsmuddring med anledning av den relativt snabba avsättning av sediment som sker inom hamn och inseglingsränna. Orsaken till uppgrundningen är dels utflödande vatten från Lerjan vilket medför avsättningar av finmaterial, dels sanddrift orsakad av vind och havsströmmar.

  Aktullt i projektet

  Varbergs kommun avser att ansöka om tillstånd om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och samråda med myndigheter och allmänhet i enlighet med de krav och riktlinjer som finns i lagtexter och myndighetsvägledningar. Bakgrunden till samrådet och kommande tillståndsansökan är planerad underhållsmuddring för Galtabäcks hamn samt dumpning av muddermassorna i havet. Uppskattad muddringsvolym: 10-15 000 m3.

  Preliminär tidsplan

  Tillståndsprövning: Kvartal 1 – Kvartal 4 2021
  Upphandling Entreprenör och genomförande av muddring: Kvartal 1 – Kvartal 2 2022.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Rifat Dibrani
  Projektledare