Drönarfoto över spåret i Hamra, söder om Varberg. En röd byggnad syns till höger om spåret och Varbergs stad i bakgrunden. 

  Delområde Jonstaka/Hamra

  I området Jonstaka och Hamra finns odlingsbar mark och mark som kan bebyggas med bostäder i framtiden.

  Området idag

  Söder om Västkustvägen passerar spåret genom ett växande service/industriområde i Jonstaka. På väg mot Hamra ligger odlingslandskapet öppet och flackt. Här passerar spåret enstaka trädridåer och ett skiftat odlingslandskap med utspridda gårdar. Järnvägen ligger i nivå med det omkringliggande landskapet.

  Jordbruksverksamhet bedrivs i detta område, bland annat en stor jordgubbsodling.

  Möjligt område för framtida bostäder

  I den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet pekas ett utbyggnadsområde ut öster om Österleden som i huvudsak ska användas för bostäder. Kopplingen till servicen i Breared och Jonstaka är viktig för detta utbyggnadsområde. Delar av området kan användas för att utveckla handel. Området utgör en av stadens entréer från syd.

  Järnvägens nya sträckning ger nya förutsättningar för bostadsområdet Breareds fortsatta utbyggnad samt för utbyggnad av Jonstaka.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Katrin Sahlqvist
  Projektledare
  Fakta

  Jonstaka och Hamra ligger i södra Varberg och i Hamra ansluter Varbergstunneln till befintligt dubbelspår. I området finns idag större odlingsmarker.

  Läs mer