Flygfoto över järnvägsspåret genom Hästhagabergen. Fästningen syns i bakgrunden. 

  Delområde Hästhaga

  Fylla igen eller ej? Det är en av frågorna i delområde Hästhaga där järnvägen går i en djup bergsravin.

  Området idag

  Söder om Kurtinen och norr om Apelviken går spåret genom ett rekreations- och naturområde, kallat Hästhagaberget. Här finns utmärkta utsiktsplatser med panoramavyer över det omgivande kustlandskapet. Där Hästhagaberget övergår till Kurortsområdet fortsätter spåret över en viadukt till Apelviken.

  Området utnyttjas flitigt för spontant friluftsliv som promenader, strövtåg, cykelturer, bad och löpträning och har bland annat en anlagd strandpromenad, en gammal banvall som utnyttjas som stig samt ett flertal andra stigar av varierande kvalitet. Delar av området är dock svårtillgängliga, antingen för att de är kraftigt kuperade, igenvuxna med buskar och träd eller kraftigt påverkade av tidigare stenbrytning.

  En del av området nyttjas för bete under sommarhalvåret.

  Spår av stenbrytning

  Spårområdet ligger i en bergsskärning med uppåt sju meter höga väggar på sina ställen. Det innebär en skarp barriär men utgör också ett industrihistoriskt avtryck. Vissa delar av området är tydligt påverkade av stenbrytning.

  Berggrunden består av den sällsynta bergarten charnokit (Varbergsgranit), som går i dagen på många ställen.

  Hästhagabergen med havet i bakgrunden och ljunghed i förgrunden. Två personer sitter på en bänk. Foto: Hidvi Group

  Foto: Hidvi Group

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Katrin Sahlqvist
  Projektledare
  Fakta

  Hästhaga är ett populärt friluftsområde i södra delarna av Varberg. Här går järnvägen i en djup bergsravin.

  Läs mer