Skiss över aktivitetsbadet med grön rutschbana och leksaker i bassängen.

  Ny bad- och simanläggning

  Pingvinen - Varbergs nya is- och simarena. Bad, ishall, gym och café - allt under samma tak. En ny mötesplats för motion, hälsa och lek på Håstens fritidsområde.

  Varberg växer, 2030 beräknas vi vara 80 000 invånare. För att möta den ökande befolkningens behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet bygger vi en ny anläggning med bad, ishall, gym och café under ett tak på Håstens fritidsområde. Den nya anläggningen, som fått namnet Pingvinen, invigdes den 4 september.

  Ett nytt bad

  Den, nu rivna, simhallen på Håsten invigdes i början av 1980-talet och hade så omfattande renoveringsbehov att man 2016 beslutade om att bygga en helt ny anläggning.

  Den nya badet byggs för framtiden och ska kunna ta emot 350 000 besökare om året. I ett växande Varberg blir efterfrågan på en modern anläggning naturlig, både vad det gäller aktiviteter, kapacitet och kvalitet. Samt att badorten Varberg kan erbjuda olika typer av attraktiva bad året runt.

  Aktivitetsbad

  I aktivitetsbadet kommer det finnas något för alla. Allt från vattenlek för de allra yngsta till fartfyllda vattenrutschkanor för dig som har barnasinnet kvar. Här kommer också torrbastu, varmpool och bubbelbädd för dig som vill ta det lite lugnt.

  50-metersbassäng

  En 50-metersbassängen skapar goda förutsättningar för både träning, motion och tävling. Den är delbar och kan därmed ställas om till 25 meter.

  Bassängens djup går från 1,20 meter till 3,80 meter. Vid delning av bassängen kan den grundare 25-metersdelen delas ytterligare en gång vilket ger tre undervisningsbassänger. Här håller vattnet 28°C.

  I änden av 50-metersbassängens djupa del finns en trampolin på tre meter och en sviktbräda på en meter. På plan 2 finns en läktare med plats för ca 300 personer.

  I anslutning till 50-metersbassängen finns också sekretariat. Det i kombination med läktaren gör att bassängen lämpar sig väl för tävlingar.

  Multibassänger

  I anläggningen finns två multibassänger som är något varmare än de övriga bassängerna i anläggningen. Multibassängerna passar för exempelvis rehabträning, vattengympa, babysim och simundervisning.

  Multibassängerna har höj- och sänkbar botten så att djupet kan anpassas efter behov. Den mindre multibassängen är 10 x 7 meter och håller 34°C. Den lite större är 16,7 m x 8 och håller 31°C. En av bassängerna kan insynskyddas och mörkläggas vid behov.

  Mellan lektioner och föreningsbokningar kommer multibassängerna att vara öppna för allmänheten.

  I anslutning till multibassängerna ligger gruppomklädningsrum och flexomklädningsrum.

  Större gym

  I Håstens simhall fanns ett gym. I samband med att simhallen revs byggdes nya gymlokaler på plan 2 i den intilliggande ishallen. När den nya anläggninen står klar kommer gymlokalerna att utökas med utrymmen även på plan 2 i badet.

  Café

  I anläggningen kommer det finnas ett café med utsikt mot skogsområdet och Hälsans stig. Caféet kommer att kunna besökas både från entréhallen och inne från badet.

  Ishall med ny entré

  Ishallen stod klar 2013. Nu blir den en del av den nya anläggningen och får en ny entré som är gemensam för både ishallen, badet, gymmet och caféet.

  Skiss över den stora bassängen med en person som crawlar, en person på läktaren och en som går längs bassängkanten.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jennie Wennerström
  Projektledare
  Fakta

  Ny bad- och simanläggning för Varberg. Bad, ishall, gym och café - allt under samma tak.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad