Lekplats i Rolfstorp

  Vi planerar att under 2021 bygga en ny lekplats i Rolfstorp. Temat för den är naturlekplats.

  I år kommer vi att bygga en lekplats i Rolfstorp, vid Georgs väg. Till grund för utformningen ligger dels kommunens lekplatsriktlinje och dels de synpunkter som vi fått in från boende och verksamheter i närområdet.

  Vi har nu tagit fram en skiss för projektet. Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB) Tänk på att det är en skiss och att vissa detaljer kan komma att förändras.

  Aktuellt i projektet

  Vi är igång med projektering, då vi tar fram detaljerade ritningar för byggnation. Byggstart beräknas ske under augusti.

  Har ni frågor eller synpunkter hör gärna av dig till: projekthamnochgata@varberg.se 

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Katarina Svangård
  Projektledare
  Information

  Naturlekplats.

  Mer information