Fem elever sitter vid sina bänkar i en skolsal. En kille har en ipad i handen.

  Foto: Hidvi Group

  Väröbacka grundskola

  Väröbacka växer som ort och vi planerar nu för fler grundskoleplatser i samhället.

  Vi har påbörjat en förstudie för att se hur vi löser behovet av fler platser i framtiden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Tina Wagner
  Projektledare
  Fakta

  När Väröbacka växer som ort behövs fler grundskoleplatser.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad