Lärare föreläser vid vit tavla, elev i förgrunden

  Foto: Hidvi Group

  Gymnasieskola

  Vi behöver fler gymnasieplatser i kommunen. Framtidens gymnasieelever i Varberg ska ha möjlighet att välja en utbildning och gymnasieskola i kommunen.

  Varberg växer och lokalerna för Peder Skrivares gymnasieskola börjar bli fulla. Det behövs cirka 1000 nya gymnasieplatser i kommunen.

  Vi befinner oss nu i ett tidigt skede och utreder olika alternativ. Det handlar om att söka lämpliga platser för en ny gymnasieskola eller utreda möjlighet att bygga till den befintliga gymnasieskolan.

  Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att godkänna åtgärdsvalet och begära att kommunstyrelsen startar en förstudie som visar på möjligheten att bygga ut Peder Skrivares skola.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jenny Jakobsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  Varberg behöver fler gymnasieplatser och vi utreder om vi kan bygga till Peder Skrivares skola.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad