En pojke och en flicka står och pratar vid sin skåp i skolkorridoren.

  Foto: Hidvi Group

  Grundskola nordväst

  I takt med att nya bostadsområden växer fram i Bläshammar, Trönningenäst och Trönninge behövs fler grundskoleplatser.

  Arbetet med grundskoleplatser i nordvästra delen av Varbergs tätort är i ett tidigt skede och ännu finns inga beslut om var nya grundskolor ska byggas.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Henrik Gustafsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  I takt med att bostadsområden växer fram i Bläshammar, Trönningenäs och Trönninge behövs nya grundskoleplatser.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad