Två barn springer på en balansbräda på förskolans gård.

  Foto: Hidvi Group

  Förskoleplatser nordväst

  Bläshammar, Trönningenäs och Trönninge växer med nya bostäder och behovet av förskoleplatser ökar.

  Vi planerar bland annat för en ny förskola i kombination med ett äldreboende i Trönninge. Arbetet är i ett tidigt skede.

  En del av planeringen har resulterat i projektet med att bygga en ny förskola i Trönningenäs.

  Trönningenäs förskola

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Henrik Gustafsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  I Bläshammar, Trönningenäs och Trönninge växer nya bostadsområden fram och vi planerar för nya förskolor i området.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad