Förskollärare och tre barn övar balansgång inomhus

  Foto: Hidvi Group

  Förskola centrum

  I takt med att nya bostäder byggs i centrala Varberg behövs också nya förskoleplatser.

  Nu pågår en utredning om var och i vilken omfattning förskoleplatser behövs i centrala Varberg de närmaste åren. Vi vill kunna erbjuda förskoleplats inom rimligt avstånd från hemmet, även med en växande befolkning.

  En del av arbetet har resulterat i planeringen av en ny förskola i Borgasgård.

  Borgasgård förskola

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Henrik Gustafsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  I centrum behövs nya förskoleplatser när staden växer.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad