Foto av bygget av Bua förskola med en kran till vänster i bild och byggnadsmaterial framför nya byggnaden

  Bua förskola

  Till samhället Bua, norr om stan, är det hög inflyttning av barnfamiljer och den nuvarande förskolan Applagården börjar bli trång. Därför byggs nu en ny förskola, Bua förskola, bredvid Buaskolan.

  Den nya förskolan kommer att ha plats för 80 barn och tillagningskök och matsal för både förskolans och Buaskolans elever. Dagens kök och matsal byggs om till grupprum, klassrum, toaletter och kapprum.

  Följ bygget av förskolan på Varbergs Fastighets hemsida.

  Bua förskola - Varbergs Fastighets AB Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Helen Treslow
  Projektledare
  Fakta

  Bua förskola byggs i anslutning till Buaskolan.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad