Förskollärare och flicka bygger med klossar

  Foto: Hidvi Group

  Borgasgård förskola

  I Varbergs centrum är behovet av förskoleplatser stort och vi planerar nu för en ny förskola i norra centrum, område Borgasgård.

  Förskolan kommer att ha 160 platser och byggas i två våningar för att kunna ge tillräckligt med plats för barnens utemiljö på den aktuella tomten.

  Detaljplan på gång

  Nu pågår framtagande av ny detaljplan samtidigt som vi jobbar med en förstudie inför ett investeringsbeslut.

  Förskola och skolverksamhet i Träslöv

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Tina Wagner
  Projektledare
  Fakta

  I norra centrum planerar vi en ny större förskola.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad