Solnedgång över en hamnbyggnad

  Detta händer i projektet

  Visste du att all handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i Farehamnen? När den nya hamndelen är klar kommer Farehamnen bli en av de effektivaste och modernaste i Sverige.

  Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön och en ny hamndel ska anläggas väster om denna. Planen är att Varbergs kommun hösten 2021 påbörjar arbetet med att iordningställa området för den nya hamndelen men redan nu sker ett förberedande arbete med att anlägga växlar.

  Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få  en ny, modern och kajeffektiv hamn. Den nya hamndelen ska vara färdig till årsskiftet 2023/2024. Det är det kommunala bolaget Hallands Hamnar AB Länk till annan webbplats. som ansvarar för och genomför utbyggnaden.

  Se filmen

  Det finns en 3D-film som visar den nya hamndelen. Den är inte exakt utan är tänkt att ge en ungefärlig bild av hur det kan komma att se ut.
  Film om Farehamnen Länk till annan webbplats.

  Aktuellt i projektet

  Under hösten 2020 genomfördes en prekvalificering i projektet. Det innebär att fem prekvalificerade entreprenörer har bjudits in och erbjudits möjlighet att räkna på hela projektet. Denna anbudsräkning är nu avslutad och utvärdering pågår. Ambitionen är att har en utsedd entreprenör under tredje kvartalet 2021, och att kaj-, pir- och markarbeten kan påbörjas under hösten 2021.

  Anbud för Farehamnen dyrare än förväntat

  Den 14 september tog kommunfullmäktige beslut att utöka de ekonomiska förutsättningarna för byggandet av Farehamnen.

  Utökade ekonomiska förutsättningar för Farehamnen

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Marie Johansson
  Projektledare
  Information

  Byggnation av ny hamndel

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet är i planeringsstadiet.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt