Varberg växer för dig

  Vi växer också för framtida generationer och bygger samtidigt vidare på vår historia. Välkommen till vår webbplats om det växande Varberg!

  Illustration som visar byggnader, träd och en mås som kommer med en bebis och 80000 skrivet med siffror

  Så växer hela Varberg

  Det pågår mycket byggen inne i Varberg och staden växer både på höjden och bredden. Det finns också stora planer runt om i kommunen, till exempel att Väröbacka ska växa med ny station och nya bostäder!

  Två personer i arbetsjackor och hjälmar diskuterar på en byggarbetsplatser. 

  Kolla in våra byggprojekt!

  En kommun med byggarbetsplatser lever och utvecklas. Vi är på väg mot en framtid med mer av allt som är bra med Varberg!

  Kitesurfing i Apelviken

  Det kreativa Varberg

  Inspireras av oss! Läs om hur vi får landsbygden levande, smarta idéer som blir kreativa lösningar och hur vi arbetar för en levande stadskärna med stora byggen mitt i stan.

  Prenumerera på nyhetsbrev

  Du kan följa några av våra stora projekt i nyhetsbrev, välkommen att anmäla dig som prenumerant!

  Ljuslila bil som kör på en sten på mörklila bakgrund

  Så påverkas trafiken

  Vill du ha koll på vilka vägar som påverkas av våra byggprojekt! Klicka på knappen!

  Vägarbeten och avstängningar

  Nyheter

  Nyhetsarkiv · 14 sep 2021

  Utökade ekonomiska förutsättningar för Farehamnen

  Den 14 september tog kommunfullmäktige beslut att utöka de ekonomiska förutsättningarna för byggandet av Farehamnen. Beslutet innebär att kommunens investeringsbudget kan utökas i samband med budgetbeslutet för 2022 och kommande planeringsår, vilket möjliggörs genom sänkta soliditets- och avkastningskrav på Hallands Hamnar Varberg AB.

  Nyhetsarkiv · 14 sep 2021

  Utredning om södra stationsläget i Väröbacka klar

  Nu är Trafikverkets fördjupade utredning kring järnvägstekniska förutsättningar för det södra läget klar. Utredningen visar att det går att bygga en station i södra läget och att det finns en möjlig stationsutformning. I höst ska Varbergs kommun göra en samlad bedömning över vilket stationsläge som är bäst utifrån olika perspektiv.

  Nyhetsarkiv · 13 sep 2021

  Nytt cykelstråk längs Västkustvägen

  Snart blir det plats för mer cykling längs Västkustvägen. Arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg startar i mitten av september

  Nyhetsarkiv · 13 sep 2021

  Barnens lekfulla inspel i stadsplaneringen

  Kanske kan banvallen bevaras efter att spåret tagits bort och användas som pulkabacke? En av många idéer som kommer fram när barnen får vara med i ett tidigt skede i stadsplaneringen.

  Ikoner som visar de olika stegen från översiktsplan till byggnation

  Från idé till verklighet!

  Vi planerar och bygger vår kommun tillsammans med dig. Läs om hur vi planerar långsiktigt och vilka planer som är på gång just nu.

  Så planerar vi det framtida Varberg

  Se här hur Varberg växer!

  Kolla in våra stora projekt!

  Utforska det växande Varberg

  Via Varbergskartan kan du själv utforska var och hur Varberg växer.