Sök

Open Call

Vad är din passion, vad vill du bidra med under VARBERG CALLING for Peace? Hur kan vi skapa nya samverkansformat? Alla var välkomna att komma och dela och krocka sina idéer och drivkrafter med oss och andra.

Open Call var den gemensamma mötesplatsen för samtal och samverkan under VARBERG CALLING for Peace. Under många tillfällen med start hösten 2014 har vi mötts, planerat och diskuterat med fred och hållbarhet på agendan. 

 

 • Open Call #11 - Tisdag 29 september 17-19
  TEMA: Så här skapar vi tillsammans ett offentligt samtal om de brännande frågorna i Varberg kopplat till Internationellt Fredsforum Varberg 23-25 oktober.
  Inledningstalare: Lasse Diding och Frej Haar
  Jon Liinason och Malin Bellman, processledare VARBERG CALLING for Peace, leder kreativ workshop på temat.

 

 • Open Call #12 -  Tisdag 27 oktober 17-19
  TEMA: Så här tar vi vara på engagemanget och arbetar vidare med de idéer och samverkansformat för hållbar fred som uppstått hittills under året.
  Inledningstalare: Jana Nilsson och Bernhard Ewers
  Jon Liinason och Malin Bellman, processledare VARBERG CALLING for Peace, leder kreativ workshop på temat.

 

 • Open Call #13 - Tisdag 24 november 17-19
  TEMA: Så här synliggör vi Varbergs insats för hållbar fred i framtiden.
  Inledningstalare: Åke Bendix och Malin Gunnarsson
  Jon Liinason och Malin Bellman, processledare VARBERG CALLING for Peace, leder kreativ workshop på temat.

 

Längst ner hittar du dokumentation från Open Call #1 och #2.

ikon

Kontakta oss

ikon

Självservice & blanketter