Sök

Fredag 23 oktober - program

Kulturhuset Komedianten med restaurang öppnar (ej bibliotek och konsthall)

8.00

 

Välkommen till Internationellt Fredsforum Varberg/Varbergs Teater

9.00-9.15

 

Syrien och Islamiska staten – FN:s verktygslåda - FULLBOKAD

9.15-10.30

Islamiska statens systematiska övergrepp mot civilbefolkningen i Syrien och mellanöstern har satt skräck i miljoner av människor världen över. Samtidigt fortsätter Assad-regimen att begå folkrättsbrott mot sin befolkning och bomba civila. Vilka internationella normer, lagar och institutioner finns för att stoppa dem och ställa dem inför rätta? Är detta ett fall för den Internationella brottsmålsdomstolen? Hur ser FN:s verktygslåda för fred ut?

 

Deltagare: Ove Bring, professor i internationell rätt vid Försvarshögskolan; Ola Saleh, gender-rådgivare kring radikalisering och extremism samt projektledare Kvinna till Kvinna

Moderator: Jens Petersson, biträdande generalsekreterare Svenska FN-förbundet

Arrangör: Svenska FN-förbundet

Språk: Engelska

 

Vad händer egentligen med den demokratiska utvecklingen i Burma/Myanmar?

11.00-13.00 inkl. paus

Det första fria valet ska hållas i Burma/Myanmar den 8 november, internationella företag och organisationer strömmar in i landet, men vad händer bakom kulisserna och vilken framtid väntar folket i Burma/Myanmar? Om demokrati, fredsprocesser, minoriteters situation och religiösa konflikter.

 

Deltagare: Anna Ek, ordförande Svenska Freds; Maj-Lis Follér, forskare Institutionen för Globala Studier i Göteborg; Hal Kyaw, styrelseledamot i The European Rohingya Council

Föredragshållare och moderator: Kenneth Hotz, Svenska Freds, projektledare i Burma/Myanmar, grundare av Clowner utan Gränser

Arrangör: Svenska Freds- och skiljedomsföreningen

Språk: Svenska

 

Fred och demokrati i Afghanistan

13.45-14.45

2014 var ett avgörande år för Afghanistans utveckling, med presidentval och de internationella truppernas tillbakadragande. Under våren 2015 genomfördes både formella och informella fredssamtal mellan den afghanska regeringen och företrädare för talibanerna. För första gången fördes även samtal mellan talibaner och kvinnorättsaktivister. Finns möjlighet till fred och demokrati i Afghanistan?

 

Deltagare: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén; Engella Ameri, människorättsaktivist Afghanistan; Allan Widman, riksdagsledamot Fp, ledamot KEX, ordförande i försvarsutskottet

Moderator: Johanna Mathiasson, Folk och Försvars utbildningsverksamhet med ansvar för den säkerhetspolitiska scenarioutbildningen Minister för en dag.

Arrangör: Svenska Afghanistankommittén

Språk: Engelska

 

Sveriges vapenexport till diktaturer

15.00-16.30

Vårens omfattande debatt om Saudiarabien har gjort frågan om vapenexport till diktaturer högaktuell. Efter den arabiska våren inleddes en parlamentarisk utredning för att se över hur det svenska regelverket för vapenexport kan skärpas. Vad har utredarna kommit fram till?

 

Deltagare: Lars Ohly, f.d. partiledare Vänsterpartiet, ledamot KEX - Krigsmaterielexportöversynskommittén; Allan Widman, riksdagsledamot Fp, ledamot KEX, ordförande i försvarsutskottet; Csaba Bene Perlenberg, ledarskribent, debattör och regissör.

Moderator: Anna Ek

Arrangör: Svenska Freds- och skiljedomsföreningen

Språk: Svenska

 

Invigning med Leymah Gbowee, mottagare av Nobels fredspris 2011. Cirkus Cirkör inleder.

OBS PLATSEN: Sparbankshallen, Kattegattsvägen 26, Varberg

18.00-19.30

Leymah Gbowee är en liberiansk socialarbetare, fredsaktivist, medborgarrättskämpe och feminist. Med Leymah Gbowee i täten startade Liberias kvinnor Women of Liberia Mass Action och fick ett slut på inbördeskriget i landet, vilket banade vägen för Afrikas första kvinnliga statschef, Ellen Johnson Sirleaf 2006. 2011 mottog Leymah Gbowee Nobels fredspris tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf och Tawakkul Karman. Leymah Gbowee leder Women Peace and Security Network Africa (Wipsen) och är en frontfigur och ledargestalt inom internationellt fredsarbete.

 

Moderator: Johan Malcolm Dixelius, journalist, författare och dokumentärfilmare

Plats: Sparbankshallen

Arrangör: VARBERG CALLING for Peace i samarbete med Svenska kyrkan

Språk: Engelska

 

Fredskonsert - 12 böner, 12 religioner, 12 sånger

21.00

Påven Johannes Paulus II bjöd in tolv representanter från olika religioner till Assisi den 27 oktober 1986. Mötet syftade till att be för världsfreden och var det första i sitt slag någonsin. Alla ombads ta med sig en bön från sin tradition som delades i samband med en gemensam fredsceremoni. Dessa böner har tonsatts och arrangerats av Peter Elmberg i samarbete med Jan Eric Ström och Lars-Magnus Österberg.

 

Mer information: Sensus studieförbund, 033-204154.

Arrangör: Sensus, Varbergs församling och VARBERG CALLING for
Peace.

Plats: Varbergs kyrka

 

________________________________________

Öppettider Kulturhuset Komedianten

Stadsbiblioteket 9.00 – 19.00

Varbergs Konsthall 9.00 – 16:00

ikon

Kontakta oss

ikon

Självservice & blanketter