Sök

Resolutionerna då och nu

Som en del av VARBERG CALLING for Peace har människor i Varberg genom olika former av dialog och workshops bidragit med sina egna personliga fredsbudskap och tankar om fred.

Detta material har samlats ihop och lämnats till deltagare på ett fredsläger (organiserat av Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, PeaceWorks och VARBERG CALLING for Peace) med ungdomar från Varberg, Sverige och världen. Dessa ungdomar bearbetade och
tolkade materialet under ett veckolångt läger i juni på Rosenfredsskolan i
Varberg, alltså samma plats där 1915 års resolutioner skrevs, och resultatet kan du läsa här nedan. Dessa 2015 års resolutioner kommer att bearbetas ytterligare under återstoden av året.

 

Resolutionerna från 1915 kan du läsa här.PDF (pdf, 4.5 MB)

 

 Resolutionerna från 2015

1. En säkrare värld där konflikter inte leder till sådan brutalitet och
dödlig utkomst; att ändra normen där vapen likställs med säkerhet och makt.

 

2. Stoppa det våld som skapas av könsmaktsordningen och med ett
intersektionellt perspektiv för att skapa en hållbar positiv fred där alla
människor är jämlika.

 

3. Öka stödet till gräsrotsorganisationer, göra det enklare för civila att
påverka samhället och politikerna för en bättre värld.

 

4. Jämn och demokratisk fördelning av resurser, så som pengar, utbildning, sjukvård och mark.

 

5. Genomdriva rätten till utbildning genom att möjliggöra för gratis
tillgång till bra utbildning för alla.

 

6. Transparenta och demokratiska politiska och socioekonomiska system.

 

7. Förändra hanteringen av djur och synsättet på djurs värde; från att existera för människors intresse till att acceptera djurens egenvärde.

 

8. Reglera transnationella företags makt och inflytande och hålla dem

till svars för deras handlingar och öka deras samhällsansvar.

 

9. Sprida kunskap och ekologisk hållbar konsumtion globalt och förändra samt främja detta detta tankesätt i produktionssystemen, skördeprocesser och för arbetsförhållanden.

 

10. Återupprätta säkerheten och minska rädslan för att bli marginaliserad, diskriminerad eller segregerad på grund av ens livsåskådning eller annan status så som kön, etnicitet, ålder, funktionalitet, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter