varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Skicka in en lovaktivitet - sportlov 2021

Snart är det åter vecka 8 och dags för sportlov. I år blir det lite annorlunda med anledning av pandemin. Men vi är nog många som ändå vill verka för att barn och unga ska få ett roligt och meningsfullt sportlov.

Aktiviteter som skickas in senast den 7 februari är garanterade en plats i programmet och i marknadsföringen. Därefter fyller vi på den digitala listan löpande. Lovprogrammen innehåller aktiviteter som anordnas av föreningar, institutioner samt studieförbund, och som är gratis eller till självkostnadspris. Aktiviteter från kommersiella aktörer inkluderas inte.

Marknadsföringen av lovprogrammet kan komma att anpassas

Varbergs kommun planerar för att göra ett sportlovsprogram som vi brukar. Men med anledning av det osäkra läget i och med corona-pandemin vet vi inte om marknadsföringen av lovprogrammet kommer att kunna bli som vanligt. Vi kommer att göra en avvägning under vecka 7. Klart är att allt kommer att ligga på www.varberg.se/lov.

Respektive arrangör anpassar aktiviteten till föreskrifter och allmänna råd

Viktigt att komma ihåg är att respektive arrangör ansvarar för att aktiviteterna följer pandemilagen och de föreskrifter som är kopplade till den. För information om vad som gäller för arrangörer av aktiviteter hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Varbergs kommun följer händelsutvecklingen

Om vi skulle få nya direktiv från regering eller Folkhälsomyndigheten kan vi behöva omvärdera beslutet att göra ett sportlovsprogram. Information till arrangörer om detta kommer då att gå ut genom InterbookGo och varberg.se.

ikon

Kontakta oss

För mer information och frågor kontakta:

Självservice & blanketter