Sök

Skicka in en lovaktivitet

Aktiviteter som skickas in före den 14 oktober är garanterade en plats i programmet och i marknadsföringen. Därefter fyller vi på den digitala listan löpande. Dock kan vi inte garantera att aktiviteter som inkommer efter deadline kommer med på exempelvis affischer och i utskick.

Lovprogrammet marknadsförs genom bland annat nyheter på kommunens webbplats, pressutskick, affischer, sociala medier och utskick till skolor. Alla arrangörer tar också ett gemensamt ansvar för att marknadsföra lovprogrammet i sina egna kanaler.

 

För mer information och frågor kontakta:

Sofie Brinkmo
Enhetschef/barnkulturutvecklare
Varbergs kommun

E-post: sofie.brinkmo@varberg.se
Telefon: 070-885 82 56

ikon

Kontakta oss

ikon

Självservice & blanketter