varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Skicka in en lovaktivitet

Aktiviteter som skickas in innan den 20 maj är garanterade en plats i programmet och i marknadsföringen. Därefter fyller vi på den digitala listan löpande. Dock kan vi inte garantera att aktiviteter som inkommer efter deadline kommer med på exempelvis affischer och i utskick.

Lovprogrammet marknadsförs genom bland annat nyheter på kommunens webbplats, pressutskick, affischer, sociala medier och utskick till skolor. Alla arrangörer tar också ett gemensamt ansvar för att marknadsföra lovprogrammet i sina egna kanaler.

 

För mer information och frågor kontakta:

Anna Nilsson
Kultur- och fritidsförvaltningen
Varbergs kommun

E-post: anna.nilsson@varberg.se
Telefon: 070 – 654 18 87

ikon

Kontakta oss

ikon

Självservice & blanketter