varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Stipendier vid Kulturskolan

Sparbanksstiftelsen Varberg ger Kulturskolan i Varbergs kommun möjlighet att varje år premiera en elev eller flera enskilda elever som studerar vid Kulturskolans frivilligverksamhet och som på ett särskilt sätt visat sig förtjäna ett erkännande. Stipendiet ska ses som en belöning, en uppmuntran och ge möjlighet och stimulans till eleven att ytterligare utvecklas inom sitt ämne

För detta kan du söka:

  • Ekonomiskt stöd för inköp av privat instrument eller annat redskap/material, som krävs för att eleven ska kunna utvecklas på för individen adekvat nivå.
  • Studier/kurser i Sverige eller utomlands (se särskilda kriterier) som ger möjlighet till den studerande att ytterligare utveckla sig inom sitt ämne.
  • Studiebesök/auskultation i Sverige eller utomlands (se särskilda kriterier) som syftar till att tillföra utbildningen en vidare dimension och som ger möjlighet till eleven att ytterligare utveckla sig inom sitt ämne.

För alla stipendiater gäller

Ansökan görs på en blankett, som finns att ladda ner här på hemsidan för Kulturskolan Varberg eller hämta i expeditionen på Kulturskolan. Till blanketten bifogas ett personligt brev med beskrivning av varför och till vad stipendiet söks. I förekommande fall bifogas även en kostnadsberäkning/budget. Ansökan ska lämnas in senast 1 maj.

Eleven förbinder sig att efter genomförd resa alternativt genomfört inköp lämna in en skriftlig samt ekonomisk redovisning (med bifogat underlag) till stipendiekommittén. Eleven förbinder sig också att på olika sätt redogöra för erhållna erfarenheter eller genomförda projekt.

I de fall då stipendiaten är omyndig ansvarar målsman för ansökan och redovisning.

Särskilda kriterier för studier och studiebesök utomlands

Stipendiet är tänkt att täcka en del av de merkostnader som uppkommer i samband med utlandsstudier och studiebesök, främst kostnad för flygbiljetter och boende. Alla merkostnader ska motiveras noga i kostnadssammanställningen.

Till ansökan och personligt brev ska bifogas en resplan och i förekommande fall en kostnadsberäkning/budget som anger reskostnader som flyg, boende etc. Om andra kostnader tas upp ska dessa motiveras särskilt. Intyg från mottagande kursledning/lärare ska också bifogas ansökan.

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

ikon

Självservice & blanketter