varningsikon

2018-08-13 07.56

Eldningsförbud i Varbergs kommun gäller fram till den 21 augusti kl. 09.00.

Eldningsförbudet i Varbergs kommun upphör tisdagen den 21 augusti klockan 09.00. Fram till dess är det fortsatt förbjudet att elda utomhus, men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Kulturskolans mål

  • Eleverna skall få möjlighet att välja ur en rik flora av uttryckande verksamhet utifrån ledorden ”varje elev har särskilda behov”. Utbudet skall vara utformat så det inte utesluter någon grupp i samhället, utan stärker och utvecklar alla barns förutsättningar.
  • Eleverna skall garanteras en hög kvalitet på undervisningen samt en undervisningsform som är i fas med den tid de själva lever i.
  • En pedagogisk och strategisk plan skall genomsyra utbildningen på Kulturskolan. Detta i syfte att öka elevernas motivation att utöva sina kulturella färdigheter såväl under som efter avslutad utbildning, så att utbildningen inte blir en isolerad företeelse i barnens och ungdomarnas liv.
  • Här skall grunden läggas för våra blivande professionella utövare och amatörer.
  • Kulturskolan skall pröva nya vägar för att utöka samarbetet med det obligatoriska skolväsendet och lägga en grund för barnens skaparglädje och intresse för de estetiska ämnena.
  • Kulturskolan skall synas i samhället, såväl av egen kraft som i samarbete med andra institutioner
ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

ikon

Självservice & blanketter