varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kulturskolans mål

  • Eleverna skall få möjlighet att välja ur en rik flora av uttryckande verksamhet utifrån ledorden ”varje elev har särskilda behov”. Utbudet skall vara utformat så det inte utesluter någon grupp i samhället, utan stärker och utvecklar alla barns förutsättningar.
  • Eleverna skall garanteras en hög kvalitet på undervisningen samt en undervisningsform som är i fas med den tid de själva lever i.
  • En pedagogisk och strategisk plan skall genomsyra utbildningen på Kulturskolan. Detta i syfte att öka elevernas motivation att utöva sina kulturella färdigheter såväl under som efter avslutad utbildning, så att utbildningen inte blir en isolerad företeelse i barnens och ungdomarnas liv.
  • Här skall grunden läggas för våra blivande professionella utövare och amatörer.
  • Kulturskolan skall pröva nya vägar för att utöka samarbetet med det obligatoriska skolväsendet och lägga en grund för barnens skaparglädje och intresse för de estetiska ämnena.
  • Kulturskolan skall synas i samhället, såväl av egen kraft som i samarbete med andra institutioner
ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

Självservice & blanketter