varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Sjukdom/Ledighet

Vid sjukdom eller annan frånvaro meddela oss enligt ett av följande alternativ:

Olovlig frånvaro

Lärarna ringer upp om eleven varit frånvarande utan att meddela sig. Upprepas den olovliga frånvaron mer än tre gånger så stängs eleven av från sin plats. Terminsavgift betalas som vanligt.

Om läraren blir sjuk

Om läraren blir sjuk gör vi allt för att hitta en vikarie. Ibland kan detta vara svårt. Vi försöker då få kontakt med er genom att använda oss av den kontaktinformation som vi fått från er. Glöm inte bort att uppdatera era kontaktuppgifter.

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

Självservice & blanketter