varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Elevavgifter

Kulturskolans taxor beslutas av kommunfullmäktige, det är bra att vara observant på eventuella ändringar. Avgift gäller per termin och betalas via faktura under pågående termin. För tredje barnet utgår ingen elevavgift. Anmälan är bindande och gäller hela terminen.

Elevavgifterna faktureras två gånger per läsår, en gång på hösten och en gång på våren. Påbörjad termin betyder att man är tvungen att betala sin avgift. Om betalning inte sker i tid avstängs eleven från undervisning till dess att skulden är reglerad.

Elevavgift

Undervisning i ett valt ämne. Du betalar en elevavgift för varje ämne/instrument. I musikämnet ingår även medverkan i ensemble.

899 kr

Elevavgift övrigt

Kör, rytmik, djembetrummor, svänggänget, drill, drumcorps, brasslek, träblåslek, superblåset, gitarrgrupp, pianostudio.

449 kr

Ensemble

För dig som inte är studerande på något instrument men ändå vill medverka i ensemblespel.

449 kr

Föräldraorkester

Avgift för spel i vuxenorkester.

1236 kr

K A P - Kulturskolans avancerade program

Fördjupningskurs för dig som redan går på Kulturskolan Varberg. Platstillsättning avgörs i samråd med skolans ledning och aktuell pedagog.

1405 kr

Instrumenthyra

Uthyrning sker i mån av tillgång och gäller främst stråkinstrument och brassleksinstrument. Läs mer om uthyrning av instrument.

472 kr

Syskonrabatt

50% rabatt för andra barnet. Från och med tredje barnet utgår ingen elevavgift.


 

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

ikon

Självservice & blanketter