Sök

Anmälan och information

Vill du anmäla dig eller ditt barn till Kulturskolan Varberg? Detta bör du tänka på:

Vi tar tidigast emot anmälan från och med 1 januari det år man uppnått rätt startålder, se respektive ämne för information. Anmälan tas emot löpande under året, och är bindande först när du accepterat och påbörjat erbjuden plats. Din anmälan placeras i turordning efter ankomstdatum. Vi har kö till vissa ämnen.

Första- och andrahandsval

När du anmäler dig till ämnet Musik har du möjlighet att sätta upp ett första- och ett andrahandsval på din blankett. Om du blir erbjuden en plats på ditt förstahandsval kommer ditt andraval att strykas. Om du däremot blir erbjuden ditt andrahandsval står du kvar i kö på förstahandsvalet.

Anmälan till Kulturskolans utbud görs via webbprogrammet Open 24.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avanmälan/uppsägning av plats

Tänk på att din plats på kursen är en tillsvidareplats. Det innebär att du har kvar din plats kommande läsår och måste själv säga upp den om du inte ska fortsätta. Uppsägning ska göras senast 15 maj. Fortsätter du höstterminen men inte vill påbörja vårterminen ska uppsägning göras senast 15 december. Avanmälan/uppsägning görs av räkningsmottagare/vårdnadshavare via webbprogrammet Open24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gå till ”Min sida” och ”Hantera pågående kurs”.

Om du har påbörjat terminen och vill avanmäla dig är du ändå skyldig att betala. Avgiften betalas per termin och ämne.

Läsårsplanering

Kulturskolan följer i stora drag grundskolans och gymnasieskolans läsårsplanering. Var observant på de terminsplaneringar som respektive lärare delar ut i början av terminen.

Meddela om du inte kan vara med på bild

I vår verksamhet tas det mycket bilder och ibland filmar vi framträdanden och lektioner. Ibland använder vi bilderna och filmerna för att marknadsföra vår verksamhet. Ett fåtal av våra elever kan av olika anledningar inte vara med på bild. I samband med anmälan till Kulturskolan får eleven uppge om hen ger samtycke till publicering av fotografi, film och/eller ljudupptagningar.

ikon

Kontakta oss

Besöksadress:

Rosenfredsskolan
Greve Jakobs väg 6

Expedition:

ikon

Självservice & blanketter