varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kulturplan för barn och unga

Alla barn och unga har rätt att ta del av och uppleva kultur, som ska vara en integrerad del av deras uppväxtmiljö. Alla barn och unga har rätt att själva delta i kulturlivet genom att prova på och utöva olika former av skapande under hela sin uppväxt. Genom kulturen får barn utlopp för sin fantasi och kreativitet, vilket gynnar deras utveckling.

Barn läser tidning. I bakgrunden syns ett barn sittandes i en fåtölj med en bok i sitt knä.

Barn och unga behöver ges möjlighet att vidga sina vyer och upptäcka nya nyanser i tillvaron genom litteratur, musik, dans, teater, film och konst. Kulturupplevelser kan kopplas till aktuella samhällsfrågor och gemensamma utmaningar och på så sätt utveckla det kritiska tänkandet. Kulturskapande kan fungera som en ventil för känslor och åsikter. Med hjälp av kulturen uppmuntrar vi barn och unga att bli demokratiska aktiva medborgare. I kommunens arbete med kultur är det viktigt att kulturyttringarna är för, av och med barn och unga. Vårt uppdrag är att möjliggöra, förmedla och inspirera.

För att se till så att kulturen blir tillgänglig för alla så har kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden tagit fram en Kulturplan för barn och unga 0-25 år. I Kulturplanen står vilka kulturverksamheter som finns i kommunen och vad som ska genomföras för Varbergs barn och unga, på skoltid och på fritiden. Planen beskriver hur kommunens skolor och kulturplatser (t.ex. Komedianten, Kulturskolan, biblioteken och ungdomsgårdarna) ska samarbeta för att göra kultur till en del av barns och ungas vardag. Kulturen ska vara en naturlig del av kunskapsinhämtning och lärandeprocess. Kompetens och erfarenheter ska delas mellan personal i förskola, skola, ungdomsverksamhet och kulturverksamhet.

 

Kulturgaranti

Inom ramen för Kulturplanen finns också en Kulturgaranti som talar om vilka rättigheter till kultur som barn och unga har, som invånare i Varbergs kommun och som elever i kommunens skolor. Garantin är ett stöd för barn, ungdomar och föräldrar som vill veta vad kommunen åtar sig att att arrangera i form av kulturverksamhet- och upplevelser.

 

Kulturgaranti:

 • Inom ramen för Kultur i skolan får alla elever i grundskolan ta del av minst en professionell kulturupplevelse per läsår. Det kan vara en scenkonstföreställning eller ett program.
 • Alla elever i grundskola och gymnasiesärskola inbjuds till ett skolbiobesök per läsår.
 • Alla elever besöker minst två regionala besöksmål av kulturarvskaraktär under sin skoltid.
 • Alla elever i grundskolans årskurs 2 och 3 erbjuds att åka till Kulturskolan för att introduceras till utbudet.
 • Kulturskolan erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola skräddarsydda kulturprojekt i linje med kommunens vision och aktuella temaområden. De kallas Kulturköp och erbjuds inom bild och form, drama, klassorkester, dans och rytmik.
 • Alla elever erbjuds i årskurs F-9 lässtimulerande mötesplatser inom ramen för skolbiblioteksverksamheten för att förstärka kunskapsutveckling gällande läsförståelse, ordförråd, fantasi och empati. Mötesplatser ordnas minst en gång per stadie i form av författarbesök, bokprat, högläsning eller liknande.
 • På fritiden erbjuder Varbergs bibliotek lässtimulerande aktiviteter i olika former för barn och unga.
 • Konstpedagogiken i Varbergs Konsthall erbjuder kostnadsfria lektioner och pedagogisk handledning för förskola och skola.
 • Kulturhuset Komedianten och Kulturskolan erbjuder kulturverksamhet för, av och med barn och unga på deras fritid.
 • I den öppna ungdomsverksamheten erbjuds ungdomar att aktivt delta och producera verksamhet utifrån sina egna idéer och behov.
 • Ungdomar erbjuds att söka stöd för kulturprojekt, arrangemang och andra idéer genom Projektstöd, Ungdomspotten och Idécentralen.
ikon

Kontakta oss

Utvecklingsstrateg

Ulrika Hernant

0340 -886 30

Självservice & blanketter