varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kultur för äldre

Region Halland och kommunerna i regionen samverkar för att utveckla och tillgängliggöra kulturutbudet för äldre. Målet är att alla, oavsett ålder och/eller funktionsnedsättning, ska kunna delta i kulturlivet. Målgruppen är personer över 65 år med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande insatser med mera i kommunal eller privat regi.

Varbergs kommun kommer att erbjuda ett program med upplevelser i olika former samt aktivt deltagande och eget skapande. Programmet ska lyfta fram lokala kulturutövare i Varberg för att tillvarata kompetens, resurser och lokaler. Förutom det egna kommunala kulturutbudet för äldre, presenterar Region Halland gm Folkbildningsrådet, årligen i en katalog ett samlat utbud med kulturaktörer. För att utveckla kulturen för äldre vill vi gärna ta del av dina idéer och tankar om hur kulturutbudet kan expandera i vår kommun.

 

Kontakta gärna:

Kerstin Birgersson, socialförvaltningens arbetsgrupp 

Anneli Skyggeson, kultur- och fritidsförvaltningens arbetsgrupp

 

En lokal överenskommelse ligger till grund för arbetetPDF (pdf, 983.7 kB)

Den regionala överenskommelsen om samverkan hittar du härPDF (pdf, 1.1 MB)

ikon

Kontakta oss

Kerstin Birgersson

0340-883 97

kerstin.birgersson@varberg.se

Lorenza Palmarini

0340-69 78 60 

lorenza.palmarini@varberg.se

Självservice & blanketter