Sök

Konstnärlig gestaltning

Konst som placeras i stadsrummet är till för alla. Att möta konst på ett naturligt sätt i vardagen, ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflektion.

De senaste åren har Varberg fått flera nya konstverk. Senaste tillskotten är verken Det osynliga landskapet, Mellan kusten och havet och Havet tillhör alla av konstnären Alvaro Campo på Pingvinen, Varbergs nya simhall. 

Utlysta gestaltningsuppdrag

Vi har inga utlysta uppdrag för tillfället.

Pågående gestaltningsuppdrag

Konst på landsbygd - Kungsäter

Kungsäter är en mindre tätort belägen i nordöstra hörnet av Varbergs kommun, med dalgångar och skogsmarker runt Viskans vattensystem. Under 2021 ska tre konstverk uppföras i Rhododendronparken i centrala Kungsäter. Det antagna konstprogrammet innebär att Rhododendronparken ska få skulpturer av tre olika konstnärer.

I november 2020 gjordes en open call för uppdragen, totalt 84 intrsseanmälningar kom in. I december utsåg en jury de tre konstnärer som får skissuppdrag: Helena Marika Ekenger, Peter Johansson och Sara Nielsen Bonde.

Konstnärerna arbetade med sina skisser januari – mars 2021 och kultur- och fritidsnämnden beslutade om gestaltningsuppdrag i april 2021. Skulpturerna beräknas vara klar för invigning i oktober 2021.

Buas förskola och Klapperstenens förskola, Breared

Konstnären och muralmålaren Henrietta Kozica har tilldelats gestaltningsuppdrag på de nya förskolorna Klapperstenen i Breared och Buas förskola. Hon kommer under våren 2021 måla Klapperstenens invändiga trappuppgångar och under 2022 det 100 meter långa bullerplanket som omger Buas förskola. Henrietta Kozica hämtar inspiration från skogen, växter och djur, med inslag från sagornas värld. Planen är att barnen ska medverka i någon del i projektet så snart restriktionerna tillåter. Henrietta Kozica är en väl etablerad muralmålare som ofta arbetar i medskapande projekt med barn och unga. Hon är bosatt i Nyhamnsläge, Skåne.

Festen i skogen - Stenens förskola, Tvååker

Konstnären och keramikern Jennifer Forsberg har tilldelats gestaltningsuppdrag på den nya förskolan Stenen i Tvååker. Hon kommer under sommar och höst 2021 att arbeta med en skulpturgrupp för förskolans utemiljö. Symboliskt bjuder skulpturerna in till en fest i skogen. Där finns molnet, elden, kottefiguren och träden som smyckas med halsband av stengods. Konstnären har hållit en workshop med barnen som gjorde egna lerfigurer och lekar i skogen. Planen är att barnen ska medverka i fler delar av projektet så snart restriktionerna tillåter. Jennifer Forsberg är utbildad på Högskolan för design- och konsthantverk och har gjort flertalet gestaltningar i offentliga rum, bl.a. för Halmstads och Kungälvs kommuner. Hon är bosatt i Brösarp, Skåne.

Konstnärliga gestaltningar - 2018-2021

Osynliga landskap - Pingvinens bad- och simanläggning, Varberg

Konstnären Alvaro Campo har gjort tre olika konstverk på nya simhallen Pingvinen i Varberg. Samtliga utforskar kusten och havet i ett försök att synliggöra det osynliga och medvetandegöra det omedvetna.

Campos tre verk har installerats på olika platser både utanför och inuti anläggningen. Konstnärens idé handlar om att närma sig kusten och havet i syfte att synliggöra det osynliga och medvetandegöra det omedvetna med fokus på landkartor, ökad förståelse för den lokala platsen och delaktighet för kommuninvånarna.

Den nya bad- och simanläggningen stod klar september 2021 och samtidigt invigdes Det osynliga landskapet, Mellan kusten och havet och Havet tillhör alla.

Är du intresserad av att få veta mer om konsten på Pingvinen? Hör konstnären själv berätta i filmen:

En konstgjord fågel som sitter på armstödet på en parkbänk

Främmande fåglar - Midsommargården, särskilt boende, Träslöv

Konstverket, av konstnärerna Jamila Drott och Emma Tryti, tar sin utgångspunkt i de boende, den omgivande naturen och fågellivet. Symboliskt gestaltar konstverket en flock fåglar av olika art och härkomst som slagit sig ner på gården. Några är inhemska och andra är främmande. Fåglarna blir landmärken på en slinga som spänner från entrén, genom byggnaden och ut över gården. Skäggmesen har slagit sig ner på sittbänkens armstöd och en härfågel sitter uppflugen på växthuset och storlommen har bildat par med pingvinen. Andra fåglar är undulat, mindre hackspett, karolinaspett, tukan och kungsfiskare. Fåglarna är utförda i brons och stengods.

En plats att längta till - Bua ungdomshäng

Konstverket En plats att längta till är uppfört av konstnärsduon MASU som består av Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg. Det är en platsbyggd träskulptur på 13 meter. Verket har formen av ett berg som symboliserar alltings grund och förutsättning, med tydliga associationer till Buas klippiga kust. Barn och ungdomar har deltagit i workshops på ungdomsgården och tillsammans med konstnärerna under byggtiden. De har haft samtal och reflekterat kring längtan. De har skrivit direkt på trämaterialet som sedan sågats isär och orden har på så sätt spridits ut över berget, som en slags spår eller nutida hällristningar. Genom sin utformning förväntas verket öppna upp för interaktion på en mängd olika och oförutsägbara sätt.

Film om En plats att längta till inklusive intervju med MASU:

Ett berg av trä. En samlingsplats och en gemensam berättelse.
Här finns spår av drömmar och längtan, av vänskap och kanske brustna hjärtan. På berget har alla som vill en röst och alla som vill en plats.
Det är en plats att längta till. /MASU, 2020.

Konstverket är en del av Buas ungdomshäng och satsningen Konst på landsbygd.

Transmission - Världsarvet Grimeton Radiostation

Konstverket Transmission av Aleksandra Stratimirovic är en laserinstallation placerad på ett av de 127 meter höga tornen. Installationen startar på olika tider ett par gånger i månaden, slumpvis valda, men alltid kl 24 på nyårsafton. Laserstrålarna skiftar form och pulserar med Morsealfabetets signalsystem. Varje sändning börjar med Grimetons anropssignal, därefter ordsignaler som förmedlar budskap som bygger på UNESCOs arbete för fred och människors lika värde: Hope. Friendship. Freedom. Life. Love. Peace. Equality. Diversity. Ecology. Respect.

Vid gynnsamt väder är konstverket synligt på drygt en mils radie från Grimeton, riktning väster- och österut. Transmission handlar om att synliggöra det osynliga, att skapa ett dynamiskt och levande monument till en öppen kommunikation.

Transmission är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2020.

Find your place - Veddige ungdomshäng

Skulpturen Find Your Place av Fredrik Norén består av tolv sammanfogade förvrängda stolar. Någon är upp och ner och en annan på sidan. Det är ett interaktivt verk som kan användas på flera sätt; sitta, hänga, hoppa över, krypa under. Grundidén utgår ifrån att tolv udda stolar som tillsammans blir starka genom att stötta varandra i svaga punkter. Symboliskt illustrerar verket människor som samlade i grupp hjälper varandra. Konstverket är en lek med funktion, tanke, perception och förväntningar. Konstnären har haft en workshop tillsammans med ett 50-tal ungdomar i årskurs 8 på Vidhögeskolan i Veddige. Som ett resultat av workshopen har han tagit fasta på ungdomarnas längtan efter en plats att bara få vara på. Skulpturen är utförd i rostfritt stål.

Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.

Växla Spår - Centralparken Tvååker

De tre skulpturerna Växla Spår av Michael Johansson är placerade längs med det gamla järnvägsspåret. Skulpturerna är utformade som uppförstorade klotväxlar, sådana som tidigare fanns längs med svenska järnvägsspår för manuell växling. Konstnären vill med konstverket påminna om banvallens tidigare funktion och markera den spårändring som platsen nu genomgår när den omvandlas till park. Genom att fixera de olika växlarnas axel i olika lägen poängteras inte bara ett intervall i den förändring som sker, utan det skapar också en rumslighet på platsen. Skulpturerna är utförda i rostfritt stål.

Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.

Vattenbärare - Brunnsparken

Konstverket Vattenbärare av Knutte Wester består av tre skulpturer, varav en med en kran med rinnande dricksvatten under sommaren. De andra skulpturerna är barngestalter som fraktar vatten till en brunn, en symbolisk mötesplats. Konstverket är mångbottnat, det tar bland annat fasta på bruket att dricka brunn, men det är på samma gång en påminnelse om det livsnödvändiga vattnet och konsekvenserna av vattenbrist.

Skulpturerna är utförda i brons. Konstverket invigdes 2018.

ikon

Kontakta oss

Bodil Hedberg
Samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg@varberg.se

Självservice & blanketter