Sök

Konstnärlig gestaltning

Konst som placeras i stadsrummet är till för alla. Att möta konst på ett naturligt sätt i vardagen, ger upplevelser och kan öppna för samtal och reflektion.

De senaste åren har Varberg fått flera nya konstverk. Senaste tillskottet är verket Transmission av Aleksandra Stratimirovic på Världsarvet Grimeton.

Utlysta gestaltningsuppdrag

Inga utlysta gestaltningsuppdrag för tillfället.

Pågående gestaltningsuppdrag

Bua ungdomshäng

Ett ungdomshäng är en offentlig plats utomhus där ungdomar kan mötas och umgås, att jämföra med en lekplats men för en äldre målgrupp.

Konstnärsduon MASU, bestående av Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg, ska uppföra konstverket med titeln ”En plats att längta till”. Skissförslaget, en platsbyggd träskulptur som ska bli 13 meter lång och 2,4 meter hög, har valts ut bland 66 inkomna intresseanmälningar. Verket har formen av ett berg, och ska symbolisera alltings grund och förutsättning och associera till Buas bitvis klippiga kust. Lokala ungdomar har deltagit i en workshop på ungdomsgården och kommer fortsätta att involveras i skapandet, bland annat genom samtal och skrivande tillsammans med konstnärerna.

Fokus ligger på att skapa en mötesplats där ungas tankar och texter bildar spår, som nutida hällristningar. Genom sin utformning förväntas verket öppna upp för interaktion på en mängd olika och oförutsägbara sätt. Ungdomshänget och konstverket planeras att invigas hösten 2020, och är en del av satsningen Konst på landsbygd.

Läs mer om ungdomshänget här. 

Ny bad- och simanläggning

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt Alvaro Campos skissförslag "Osynliga landskap" som konstnärlig gestaltning vid den nya bad- och simanläggningen på Håstens fritidsområde. Campos skissförslag består av totalt tre verk som installeras på olika platser både utanför och inuti anläggningen. Konstnärens idé handlar om att närma sig kusten och havet i syfte att synliggöra det osynliga och medvetandegöra det omedvetna med fokus på landkartor, ökad förståelse för den lokala platsen och delaktighet för kommuninvånarna. Den nya bad- och simanläggningen beräknas stå klar våren 2021.

Läs mer om den nya bad- och simanläggningen här.

Särskilt boende för äldre i Träslöv

Konstnärer har erbjudits möjlighet att anmäla intresse för ett gestaltningsuppdrag till ett nytt särskilt boende i Träslöv. Alla med en konstnärlig utbildning eller yrkeserfarenhet hade möjlighet att skicka in en intresseanmälan. Sista dagen att anmäla intresse var den 28 februari 2018. Utifrån intresseanmälningarna har tre konstnärer erbjudits skissuppdrag. Kultur- och fritidsnämnden beräknas besluta om tilldelning av gestaltningsuppdrag i mars 2019.

Avslutade gestaltningsuppdrag

Världsarvet Grimeton Radiostation

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt Aleksandra Stratimirovics förslag Transmission som konstnärlig gestaltning vid Världsarvet Grimeton Radiostation. Verket består av två laserprojektioner som monteras på ett av radiostationens torn. Installationen kommer starta på olika tider ett par gånger i månaden och visa olika mönster och frekvenser, slumpvis valda. Ljusstrålarna bildar ord med Morsealfabetet. Orden förmedlar budskap som bygger på UNESCOs arbete för fred och människors lika värde. Laserkonstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2020.

Veddige ungdomshäng

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt konstnären Fredrik Noréns förslag "Find your place" som gestaltning för Veddige ungdomshäng. Konstnären har medverkat i en dialogprocess tillsammans med ungdomar på Vidhögeskolan och tagit fasta på deras längtan efter en plats att ”bara vara på”. Konstverket består av 12 dysfunktionella stolar i stål som tillsammans bildar en stabil konstruktion. Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.
Läs mer om Veddige ungdomshäng

Centralparken Tvååker

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt konstnären Michael Johanssons förslag ”Växla Spår” som konstnärlig gestaltning för Centralparken Tvååker. Konstverket består av tre delar som byggs i rostfritt stål, med placering i parkens södra gångstråk. Michael Johansson har tagit fasta på platsens historia. Konstverket är en del av kultur- och fritidsnämndens satsning på Konst på landsbygden och invigdes 2019.
Läs mer om Centralparken Tvååker

Brunnsparken

Kultur- och fritidsnämnden har godkänt konstnären Knutte Westers förslag ”Vattenbärare” som konstnärlig gestaltning i Brunnsparken. Skulpturgruppen gjuts i brons och består av tre delar, i en av dem finns möjlighet att hämta dricksvatten under sommaren. Knutte Wester har tagit fasta på platsens historia, att det vatten som fanns när man på 1800-talet drack brunn i Brunnsparken alltid fraktades. Konstverket invigdes 2018.

Läs mer om projektet här.länk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Bodil Hedberg Petersson
Vikarierande samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg.petersson@varberg.se

Självservice & blanketter