Sök

Kommunens konstsamling

Varbergs kommun köper varje år in konst för att utsmycka både offentliga platser och kommunala arbetsplatser. Idag består kommunens konstsamling av runt 1 500 verk.

Konstsamlingen innehåller allt från skulpturer på stan till de tavlor du ser när du besöker olika kommunala arbetsplatser. Verken är till största delen inköpta under 1960-talet och många är skapade av lokalt verksamma konstnärer. 

Konstinköpen görs från gallerier och konsthallar där yrkesverksamma konstnärer presenteras professionellt. Ofta är ett konstinköp tänkt för en bestämd plats, och detta blir då avgörande i valet av konstverk.

Konsten placeras främst i kommunala lokaler som regelbundet har besökare, för att så många människor som möjligt ska få glädje av den. Ibland placeras tavlor och andra konstföremål också på kontor – det är uppskattat bland våra medarbetare att få konst till sin arbetsplats. För många kan detta vara det första mötet med professionell konst och vid placering uppstår intressanta diskussioner.

ikon

Kontakta oss

Bodil Hedberg
Samordnare offentlig konst

070-149 62 95
bodil.hedberg@varberg.se

Självservice & blanketter