Sök

Vanliga frågor och svar om kulturstipendier

Här hittar du frågor och svar om kommunens kulturstipendium och hedersplakett som delas ut en gång om året. Du kan också se vilka personer som fått ta emot utmärkelserna tidigare år.

Vem kan få stipendium?

Kulturstipendiet delas ut som stöd och uppmuntran till kulturarbetare, eller grupper av kulturarbetare, för konstnärlig utveckling inom kulturområdet i Varbergs kommun.

Vem kan få hedersplakett?

Hedersplaketten utdelas till person som på ett berömvärt sätt utövar eller främjat kulturverksamhet med anknytning till Varbergs kommun.

Hur stor är stipendiesumman?

Enligt föreskrifterna bör vart och ett av stipendierna inte understiga 10 000 kronor. Det är kultur- och fritidsnämnden som beslutar om den årliga stipendiesumman

Vem kan få hedersplakett?

Hedersplaketten delas ut till en person som på ett berömvärt sätt utövar eller främjar kulturverksamhet med anknytning till Varbergs kommun.

Vem kan föreslå stipendiat/mottagare av hederplakett?

Både föreningar och privatpersoner kan lämna förslag på kandidater. Kultur- och fritidsnämnden kan också själva komma med förslag.

När ska förslaget vara inne?

Stipendiet delas ut varje år. Sista dag för inlämnande av förslag är den 21 mars 2017. Ansökan kan göras digitalt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När delas stipendiet och hedersplaketten ut?

Utdelningen äger rum den 6 juni varje år i samband med det festliga firandet av Nationaldagen i Societetsparken.

Vem har fått stipendiet och plakett förut?

Här kan du se tidigare års mottagare av stipendier och hedersplaketter.

ikon

Kontakta oss

Kulturchef

Ingemar Arnesson

 

0733 49 82 50

ingemar.arnesson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter