Sök

Ansiktsmålad flicka

Barnfestival 6-9 september 2018

Barnens tankar blir till festival! Hösten 2018 arrangerar Varbergs kommun en barnfestival tillsammans med en rad aktörer.

Hösten 2017 påbörjades arbetet med en stor barnfestival i Varberg. Arbetet inleddes med att barnrättsstrategen Åsa Ekman pratade med flera hundra barn kring vad en barnfestival skulle kunna innehålla.

Parallellt bjöd kommunen in föreningar, organisationer, studieförbund, företag, kulturinstitutioner och Region Halland till dialogmöten där vi gemensamt diskuterade hur vi alla skulle kunna bidra till festivalen. Planeringsarbetet och dialogerna fortsätter under 2018. Den 6-9 september arrangerar vi en festival helt på barnens villkor.

Presentation "Varbergs första barnfestival"PDF (pdf, 2.1 MB) som hölls av Åsa Ekman vid dialogträffen 23 januari.

Barnkonventionen som grund

Till grund för hela arbetet med festivalen ligger FNs barnkonventionlänk till annan webbplats som bland annat säger att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet (artikel 12). Även artikel 31 är viktig i sammanhanget. I denna lyfts barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Anna Mattisson

projektledare

E-post: anna.mattisson@varberg.se

Telefon: 073- 805 88 85

ikon

Självservice & blanketter