Sök

Badvattenkvalitet på Björkängs havsbad

Björkängs havsbad

Badvattnet vid Björkängs havsbad har vid vissa provtagningstillfällen haft bakteriehalter
som överskridit uppsatta gränsvärden, vilket gjort att vi tillfälligt avrått från bad.

Vad händer om man badar i vattnet?

Om badvattnet har bakteriehalter över gränsvärdena tyder detta på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att man kan bli sjuk om man sväljer vattnet. Om man svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar.

Man kan alltså inte generellt säga att det inte går att bada, eller hur farligt det är. Skulle man bada när det är höga koncentrationer och man då får en kallsup kan man bli sjuk. Det är därför det avråds från bad vid dessa tillfällen.

Vårt ansvar som kommun

Vi är ålagda enligt badvattenförordningen att ta badvattenprover och avråda från bad om proverna visar höga bakteriehalter.

Inför varje badsäsong görs en sammanvägd bedömning av badvattenkvaliteten, som baseras på prover från de senaste fyra åren. Eftersom Björkängs havsbad haft några tillfällen med förhöjda bakteriehalter klassas badvattenkvaliteten som dålig även i år.

Vad gör vi åt problemet?

Just nu utreder vi de förhöjda bakteriehalterna vid Björkängs havsbad. Syftet är att hitta möjliga föroreningskällor och sätta in åtgärder för att minska tillförseln av bakterier till badvattnet. Utöver den ordinarie provtagningen av badvattnet, tas under våren och sommaren även prover i de vattendrag som mynnar i närheten av Björkängs havsbad. Om det visar det sig att det är höga halter från något av dessa vattendrag kommer vi att utreda vidare varifrån föroreningen kommer och om vi kan göra någon insats för att begränsa utsläppen.

Vill du veta mer?

Information om rådande badvattenkvalitet och klassificering finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om badvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ikon

Kontakta oss

Kommunekolog

Rasmus Kaspersson

Samhällsutvecklingskontoret

073-448 82 64
lars.rasmus.kaspersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter