Sök

Simskola

I Varbergs kommun har vi simundervisning för barn i ålder 6 år och uppåt. Tills dess att vår nya anläggning är klar på Håsten så kommer all simskoleundervisning ske i Veddige simhall och på sommaren även i Simstadion, som är ett tempererat utomhusbad. Läs mer om vår nya anläggning.

Anmälan till simskola våren 2020, vecka 4 - vecka 18

I anmälan väljer du vilken nivå, dag och lektionstid ni vill boka för simskoleterminen, mer information om vilka nivåer, dagar och lektionstider som finns kan du läsa om längre ner på sidan.
Barn får tidigast börja i simskolan det år de fyller 6 år (till våren 2020, barn födda senast 2014). Mer information om terminsupplägg går att läsa i anmälan.
Anmälan görs enbart via E-tjänsten, inga anmälningar via mejl godkänns.

Anmälan för nivå 0-10 meter öppnar 26 november kl.09.00
Anmälan för nivå 10-25 och 25-100 meter öppnar 27 november kl.09.00

Lektionstider och dagar för vårens simskoleperiod

Klicka på länken nedan för att se vilka dagar och lektionstider som kommer att finnas tillgängliga under höstens simskoletermin.

Lektionstider, dagar och nivåer till simskola våren 2020PDF (pdf, 64.4 kB)

Gruppindelning efter nivå

Vi lär ut bröstsim och ryggsim enligt Svenska Livräddningssällskapets standard. Detta för att ge eleven god vattenvana och livräddningskunskap samt ge förutsättningarna att nå målen i skolans läroplan.Vi delar in våra utbildningar i tre olika kunskapsnivåer.

  • 0-10 meter - förkunskapskrav: inga krav.
  • 10-25 meter - förkunskapskrav: 10 meter bröstsim samt kunskap om ryggsim.
  • 25-100 meter - förkunskapskrav: 25 meter bröstsim samt 10 meter ryggsim.

Betalning av simskolan

Betalning av simskolan sker via faktura, den skickas ut via posten eller via e-faktura (om ni registerat detta sen tidigare med Varbergs kommun).

Alla simskoleplatser debiteras avgift enligt riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens hyror och avgifter 2019länk till annan webbplats (2020 för vårsimskolan).
För att debitering helt ska utebli ska simskoleplatsen avbokas senast 7 dagar innan kursstart.

Efter kursstart går simskoleplatsen inte längre att avbokas, platsen kommer att debiteras oavsett medverkan.Vid skador eller akuta sjukdomsfall kan avbokning ske mot uppvisat läkarintyg. Detta om det infaller innan det åttonde tillfället.

Vid frågor om betalning av simskolan, kontakta simskolan via Varberg direkt

Simskola för barn med behov av särskilt stöd

Varbergs kommun och Region Halland, Barn-habiliteringen samt BUP har ett samarbete för att kunna erbjuda anpassad simundervisning, BSS-simskola.
Mer information och anmälan till BSS-simskola 
PDF
(pdf, 103.1 kB)

Vuxensimskola

Förtillfället har vi ingen vuxensimskola.
För intresse och mer information: simskola@varberg.se

Simskoleavgift 2019

Barn som är folkbokförda i Varbergs kommun: 655 kr
Barn som inte är folkbokförda i Varbergs kommun: 930 kr
Vuxensimskola: 980 kr

ikon

Kontakta oss

Simskoleansvarig

Sara Lindblom

simskola@varberg.se

Varberg direkt

0340-880 00

ikon

Självservice & blanketter