Sök

Simskola

I Varbergs kommun har vi simskola i Veddige simhall.
Under sommaren finns det även simskola i Simstadion som är ett tempererat
utomhusbad. Från och med våren 2019 kommer det också att finnas simskola för dig som är vuxen.

Hösten 2018

Tills dess att vår nya anläggning är klar på Håsten så kommer vi att ha simskoleundervisning i Veddige simhall och på sommaren även i Simstadion. För att möjliggöra detta och klara ett ökat antal besökare kommer Veddige simhall att byggas om. Därav startar höstens simskoletermin något senare i år.

Anmälan till höstens simskola, vecka 43, 2018  - vecka 5, 2019

I anmälan får du uppge vilken kunskapsnivå ditt barn befinner sig på och vilken lektionstid ni önskar. Platserna bokas upp i den ordning som anmälningarna kommer in. Barn får tidigast börja i simskolan det år de fyller 6 år (till hösten 2018, barn födda 2012).
Mer information om terminsupplägg kommer du att finna i anmälan.
Anmälan görs enbart via E-tjänsten, inga anmälningar via mejl godkänns.


Lektionstider och dagar för höstens simskoleperiod vecka 43, 2018 - vecka 5, 2019

Klicka på nedanstående länk för att se vilka dagar och lektionstider som kommer att finnas tillgängliga under höstens simskoletermin.
Lektionstider och dagar, simskola hösten 2018PDF (pdf, 15.9 kB)

Gruppindelning efter kunskapsnivå

Vi lär ut bröstsim och ryggsim enligt Svenska Livräddningssällskapets standard. Detta för att geeleven god vattenvana och livräddningskunskap samt ge förutsättningar att nå målen i skolans läroplan.

Vi delar in våra utbildningar i tre olika kunskapsnivåer.

  • 0-10 meter - förkunskapskrav: inga krav.
  • 10-25 meter - förkunskapskrav: 10 meter bröstsim samt kunskap om ryggsim.
  • 25-100 meter - förkunskapskrav: 25 meter bröstsim samt 10 meter ryggsim.

Bss-simskola

Simskolan är för barn med behov av särskilt stöd. Varbergs kommun och Region Halland, Barn-habiliteringen samt BUP har ett samarbete för att kunna erbjuda anpassad simundervisning. Torsdagar i Veddige simhall finns det lektionstider kl. 14.30 och 16.45, lektionerna är 40 minuter långa.
Anmälan till kölista via e-post till: simskolabss@varberg.se
Läs mer om Bss-simskola
PDF
(pdf, 103.1 kB)

Vuxensimskola

Vuxensimskola kommer att finnas tillgängligt i Veddige simhall först våren 2019.

Simskoleavgift 2018

Barn som är folkbokförda i Varbergs kommun: 619 kr
Barn som inte är folkbokförda i Varbergs kommun: 876 kr
Vuxensimskola: 928 kr

Frågor: Via e-post till simskola@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Veddige simhall

Skolgatan 12, Veddige

0340-69 91 20

simskola@varberg.se

Simstadion

Strandgatan 23

072- 973 04 82
simskola@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter