Sök

Ny bad- och simanläggning

Varbergs kommun ska bygga en ny bad- och simanläggning. Anläggningen kommer att ligga där Håstens simhall ligger idag. Byggnationen börjar under hösten 2018 och beräknas vara klar våren 2021.

Varför bygger vi en ny bad- och simanläggning?

Varberg växer, den nya bad- och simanläggningen ska tillgodose invånarnas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande och nytänkande kultur- och idrottskommun.

Den befintliga simhallen på Håsten invigdes i början av 1980-talet och har idag omfattande renoveringsbehov.

Hur kommer det att bli?

I den nya anläggningen planeras bland annat en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Anläggningen kommer att dela entré med ishallen och det finns idéer kring på att koppla på andra hälsofrämjande verksamheter. 

Ambitionen är att den nya anläggningen ska bli ett nav för motion och rekreation, en mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgänglig för alla.

Aktuellt i projektet

I november 2017 blev det klart att Varbergs Fastighets AB ska bygga anläggningen tillsammans med NCC.

Projekteringsarbetet och planering av evakuering under byggtiden inleddes under hösten 2017.

Rivningen av Håstens simhall planeras börja sommaren/hösten 2018.

Vad händer under byggtiden?

Under våren 2018 är Håstens simhall öppen som vanligt. Anläggningen stänger för gott under sommaren 2018.

För att tillmötesgå efterfrågan på att kunna bada och simma kommer vi att utöka verksamheten på kommunens andra simanläggningar. Veddige simhall kommer att få utökade öppettider och reningsverket ska uppgraderas för att klara fler badande. Simstadion kommer att öppna något tidigare och hålla öppet längre på hösten.

Dock kommer vi inte att kunna kompensera för den stängda anläggningen fullt ut under byggtiden. Föreningsverksamhet och simundervisning kommer att prioriteras i första hand.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en löpande dialog med berörda föreningar, både om den framtida anläggningen och om hur verksamheten kommer att kunna bedrivas under byggtiden.

Preliminära tider

19 maj - Simstadion öppnar
20 maj - Håstens simhall stänger (men är öppen för simskoleverksamhet fram till 8 juli)
20 maj - Veddige simhall stänger för säsongen, under sommaren sker renovering och uppgradering
7 september - Simstadion stänger för säsongen
10 september - Veddige simhall öppnar med ökad kapacitet

Mer information kommer att publiceras här och som nyheter på varberg.se löpande.

Vanliga frågor och svar om den nya bad- och simanläggningen

ikon

Kontakta oss

Frågor om den nya bad- och simanläggningen

Håstens simhall

Veddige Simhall

Simstadion

0340-880 83

Olof Johansson, enhetschef badanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningen
070-532 90 10
olof.johansson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter