Sök

Sjön i Åkulla i solnedgång

Foto: Christoffer Collin

Outwest - ett friluftsprojekt

Outwest är ett friluftsprojekt som syftar till att tillgängliggöra kommunens natur för fler och samtidigt skydda viktiga naturvärden.

Projektet startade i januari 2019 och pågår under ett år. Under projekttiden ska Outwest bland annat hitta nya sätt att tillgängliggöra naturen och vidareutveckla fyra olika friluftsdestinationer i kommunen: Sjöaremossen, Apelviken, Åkulla och Hallandsleden.

Projektet drivs av Varbergs kommun med finansiering från Leader Halland. Outwest berör och samarbetar med en rad olika aktörer så som idrottsföreningar, markägare, jaktlag och länsstyrelsen.

Logotyper
ikon

Kontakta oss

Kontakt

Hanna Erixon, projektledare Outwest
Telefon: 073-400 34 61

E-post: hanna.erixon@varberg.se

Självservice & blanketter