varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Gymnastiksalar

Vill du boka en gymnastiksal?

Med anledning av coronaviruset covid-19

Regeringen har meddelat att kommunala idrottsanläggningar kan hålla öppna för alla åldersgrupper då dessa verksamheter regleras av begränsningsförordningen. Därför är Varbergs kommuns idrottsanläggningar öppna för alla åldersgrupper från och med 6 april.

I varje anläggning har vi skyltat upp med information om hur många personer som maximalt får vistas i anläggningen samtidigt. Det är av största vikt att maxantalet inte överstigs.

Omklädningsrum ska inte användas för omklädning. Byt om och duscha hemma. Det går dock bra att använda toaletterna i omklädningsrummen.

Det är viktigt att alla föreningar och privata gruppen som använder idrottsanläggningarna planerar så att pandemilagen och begränsningsförordningen följs. Alla grupper och enskilda som utövar idrott omfattas av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Företrädare för berörda föreningar kommer att få mer detaljerad information via anläggningsbokningen.

Läs mer om hur kommunens verksamheter påverkas av covid-19. Länk till annan webbplats.

Skolornas gymnastiksalar används varje dag till olika typer av sporter. Under vardagar är gymnastiksalarna oftast reserverade för skolornas verksamhet fram till kl. 16.00.

Kvällstid och helger kan föreningar, företag eller du som privatperson hyra tider. Bokningen kan vara allt från ett enstaka tillfälle till en hel säsong. För gymnastiksalar gäller abonnemangen vecka 36-50 och vecka 2-15.

Vid fördelning av tider vid säsongsbokning prioriteras föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

I mån av ledig tid i hallarna går det att boka vissa tider direkt på webben. Länk till annan webbplats.

Så stor är gymnastiksalen

Förteckning över gymnastiksalar i Varbergs kommun med info om golvytans storlek.

Skolans namn

Golvyta i meter

Bläshammar skola-gymnastiksal

26x16

Derome skola-gymnastiksal

18x10

Furubergsskolans gymnastiksal

12x18

Gamla Flickskolan

23x11

Göthriks skola

16x10Hagaskolan

24x11

Håstensskolan 2 salar

24x11

Idrottshallens b-hall

20x10

Kung Karl skola

16x10

Lindbergs skola

26x16Peder Skrivares IH, b-hall

25x14

Sibbarps skola

12x18

Skällinge skola

16x10

Vidhögehallens b-hall

16x10


ikon

Kontakta oss

Bokning

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Självservice & blanketter